# اینجا_بدون_من

بازخوانی یک متن (اینجا بدون من) از دریچهٔ تحلیل متن

                                               جایی برای شروع* عنوان فیلم نخستین مرحلهٔ ورود به متن است. «اینجا بدون من» عبارتی است ساده با ترکیبی از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید